UEFA, ndryshime në “Fair Play Financiar”, rregulla dhe sanksione të reja nga korriku

“Fair Play Financiar”, duke filluar nga 1 korriku 2022, do të ndryshojë. Pavarësisht ndryshimeve, apo risive, kufiri i pagave, që njëkohësisht është mënyra e vetme për të balancuar llogaritë, mbetet ende një çështje e pazgjidhur për momentin. Më mirë, nuk është gjetur akoma asnjë mënyrë për të rënë dakord të gjitha