Qyteti i Shkupit shpalli Thirrjen Publike për ndarjen e bursave për sportistët – nxënës të shkollave të mesme

Qyteti i Shkupit, shpalli Thirrje Publike përmes së cilës  mbështet zhvillimin dhe avancimin e sportit dhe bën ndarjen e bursave për sportistë – nxënës të shkollave të mesme, që janë banorë të qytetit të Shkupit dhe mësojnë në shkollat e mesme në territorin e kryeqytetit . “Me qëllim për të rritur