Partneritet i ri ndërmjet UNICEF-it dhe Federatës së futbollit të Maqedonisë

Federata e Futbollit të Maqedonisë  dhe Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë (UNICEF), kanë bërë një partneritet të ri lidhur me Ditën Botërore të Fëmijëve, me të cilin do të promovojnë rëndësinë e përfshirjes, mosdiskriminimit dhe barazisë së fëmijëve dhe të rinjve në sport dhe lojëra. Këtë vit, Dita Botërore