FFM mbajti Kuvendin e Rregullt Vjetor

Federata e Futbollit të Maqedonisë gjatë ditës së sotme mbajti Kuvendin e Rregullt Vjetor, në të cilin delegatët e pranishëm miratuan raportin e Presidentit dhe Këshillit Drejtues të FFM-së për vitin 2022. Organi më i lartë i federatës miratoi llogarinë përfundimtare për vitin e kaluar dhe buxhetin e federatës për vitin